Kategorije

Išči po spletni strani

Naključne objave:

Povezave

Arhiv:


« | Vrni se na prvo stran | »

Navodila za aktivacijo enote HNMP BRNIK za intervencije na terenu

Objavil : admin | maj 15, 2013

Enota helikopterske nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: HNMP Brnik) ima svojo bazo na letališču Brnik in je del sistema nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP) Slovenije. Njen povprečni aktivacijski čas (čas od klica do dviga helikopterja) znaša 10 minut. Člani enote HNMP Brnik so izkušeni zdravniki s področja urgentne medicine in reševalci (zdravstveni tehniki ali diplomirani zdravstveniki). Helikopter je opremljen s sodobnimi medicinskimi aparati za nadzor življenjskih funkcij in pripomočki za oskrbo hudo poškodovanih, nenadno obolelih in zastrupljenih.

Ker v Sloveniji še nimamo zdravstvenega dispečerskega sistema, ki bi na podlagi dispečerskih kriterijev za aktivacijo HNMP Brnik omogočal aktivacijo vseh potrebnih intervencijskih ekip hkrati (NMP, HNMP Brnik, gasilci, policija), se zdravnik na terenu odloči za običajno aktivacijo enote HNMP Brnik praviloma potem, ko prispe na kraj dogodka (mesto nezgode ali nenadne obolelosti). Izjemoma je dopustna zgodnja aktivacija HNMP Brnik, ko zdravnik aktivira HNMP Brnik še pred prihodom na kraj dogodka, v kolikor je že iz zbranih podatkov nedvoumno HNMP Brnik potrebna oziroma je indikacij za njeno aktivacijo celo več (množična nesreča, huda poškodba, bolezen ali zastrupitev v oddaljenem oziroma težko dostopnem kraju itd.).

V primeru zgodnje aktivacije HNMP Brnik mora ekipa NMP kljub temu, da je helikopter že poletel, s svojo vožnjo na kraj dogodka nadaljevati, saj obstaja možnost, da helikopter iz različnih razlogov do pacienta ne bi uspel priti. Dokončno odločitev za aktivacijo HNMP Brnik prevzame zdravnik HNMP Brnik.

Enota HNMP Brnik za zdaj posreduje le tam, kjer je mogoč pristanek helikopterja, sicer je potrebno pacienta premestiti na oziroma v bližino mesta, kjer je pristanek mogoč. V primeru, da tudi to ni mogoče, je potrebno aktivirati helikoptersko enoto Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) zaradi potrebe po tehničnem helikopterskem reševanju (t.i. vitlanju). Če zdravnik NMP presodi, da pacient potrebuje HNMP Brnik, vremenska situacija pa ni ugodna, naj se o možnosti posredovanja helikopterja kljub temu posvetuje z ekipo HNMP Brnik. Koristno je, da zdravnik NMP ekipi HNMP Brnik opiše osnovne vremenske razmere npr. višino baze oblakov, veter, dež itd., kar lahko olajša pilotu odločitev o poletu.

Aktivacija HNMP Brnik poteka preko telefonske številke 112, komunikacija z ekipo med poletom je mogoča preko 34. kanala sistema ZARE.

Ko zdravnik enote NMP oceni, da je zaradi nujnega stanja pacienta potrebna takojšnja diagnostika, zdravljenje in/ali takojšen prevoz v bolnišnico, mu je pri odločitvi za aktivacijo HNMP Brnikv pomoč več indikacij:

– časovna prednost pred prevozom z reševalnim vozilom/reanimobilom,
– ko bolezen ali poškodba zahteva primernejši (obzirnejši) prevoz kot z reševalnim vozilom/reanimobilom,
– nadgradnja enotam NMP pri diagnostiki in medicinski oskrbi,
– kot pomoč ekipi NMP pri sočasni intervenciji na njihovem terenu,
– kot dodatna ekipa NMP pri množičnih nesrečah.

V kolikor aktivacija HNMP Brnik časovno ni upravičena, lahko ekipa NMP kljub temu aktivira HNMP Brnik ob izpolnjeni kateri koli drugi indikaciji.

1. Časovna prednost pred prevozom z reševalnim vozilom/reanimobilom. Ko uporaba HNMP Brnik pomeni prvo ali edino možnost nudenja NMP in/ali skrajša čas prihoda pacienta v ustrezno bolnišnico (v primeru težko dostopnih terenov, uničenih ali poškodovanih cestnih povezav, oteženih voznih razmer na cesti, večje oddaljenosti kraja dogodka od zemeljske ekipe NMP ali bolnišnice).
Če je ekipa NMP že prispela na kraj dogodka, naj glede na aktivacijski čas HNMP Brnik in doletni čas helikopterja do kraja dogodka presodi, ali bo pacient prepeljan v ustrezno bolnišnico hitreje s HNMP Brnik ali z reševalnim vozilom/reanimobilom. Pri tem lahko uporabi pravilo časa ali pravilo razdalje.
Po pravilu časa je časovno upravičeno aktivirati HNMP Brnik, če je vožnja z reševalnim vozilom/reanimobilom do ustrezne bolnišnice daljša od 45 minut. Ta čas velja za bolne, zastrupljene in neukleščene poškodovance. Pri ukleščenih poškodovancih je aktivacija HNMP Brnik časovno upravičena tudi pri krajših razdaljah do bolnišnice, če stanje poškodovanca ali vrsta poškodbe to zahteva in je pacient še vedno ukleščen.
Po pravilu razdalje je časovno upravičeno aktivirati HNMP Brnik, ko je razdalja od kraja dogodka do ustrezne bolnišnice več kot 72 km. Ustrezna sprejemna bolnišnica je tista, ki lahko dokončno oskrbi pacienta glede na njegovo bolezen ali poškodbo (zato pacient s STEMI (miokardni infarkt z elevacijo ST spojnice) ne sodi v bolnišnico, kjer ni kateterskega laboratorija, pacient s hudo poškodbo glave ali poškodbo hrbtenice z nevrološkimi izpadi ne sodi v bolnišnico, kjer ni nevrokirurga itd.). Ekipa NMP naj po prihodu na kraj dogodka aktivira HNMP Brnik čim prej, med čakanjem na prihod helikopterja pa je potrebno izvesti morebitno tehnično reševanje, diagnostične in terapevtske ukrepe, opraviti dogovor za sprejem v bolnišnico, kadar je to potrebno (AKS, CVI), prepeljati pacienta na lokacijo, ki je primerna za pristanek ter poskrbeti za zavarovanje kraja pristanka s policisti ali gasilci. Tipično časovno odvisni stanji sta akutni koronarni sindrom in možganska kap, če je pacient kandidat za reperfuzijsko terapijo.

2. Primernost transporta. Ko je prevoz s helikopterjem glede na naravo bolezni ali poškodbe ustreznejši (obzirnejši) kot prevoz z reševalnim vozilom/reanimobilom. Primeri: poškodba hrbtenice, huda poškodba glave, politravma, poškodba medenice, zlom stegnenice (razen zlomov kolka), disekcija aorte itd..

3. Nadgradnja enotam NMP pri diagnostiki in oskrbi. Ko ekipa NMP oceni, da lahko ekipa HNMP Brnik nadgradi že začeto diagnostiko in oskrbo hudo poškodovanega ali kritično bolnega pacienta, kar presega znanje, veščine ali opremo enote NMP, pacientu pa to lahko izboljša stanje, zmanjša zaplete ali celo omogoči preživetje (intubacija, sedacija, relaksacija, analgezija, elektrokonverzija itd.).

4. HNMP kot pomoč zasedeni ekipi NMP pri sočasni intervenciji. V primeru, ko je enota NMP nekega področja že zasedena z drugo intervencijo in ne more posredovati hkrati zaradi pomanjkanja ekip. Takrat enota NMP lahko aktivira sosednjo enoto NMP ali HNMP Brnik, upoštevajoč kriterije za aktivacijo HNMP Brnik.

5. V primeru množičnih nesreč kot dodatna enota NMP pri oskrbi in prevozu pacientov in medicinske opreme.
V primeru nejasnosti glede aktivacije HNMP Brnik se zdravnik enote NMP vedno lahko posvetuje z zdravnikom HNMP Brnik preko telefonske številke 112.

Celoten prispevek si oglejte v pdf obliki (klikni tukaj za ogled).

Pripravil:
Uroš Lampič, dr.med.,
spec. urgentne medicine,
vodja HNMP Brnik

Objavljeno v kategoriji : NUJNA OBVESTILA ZA UPORABNIKE | Comments Off on Navodila za aktivacijo enote HNMP BRNIK za intervencije na terenu