Kategorije

Išči po spletni strani

Naključne objave:

Povezave

Arhiv:

HNMP BRNIK in AKTIVACIJA

UVOD
Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP Brnik) je pričela z delovanjem 16.7.2003 v obliki pilotskega projekta, ki se je zaključil 1.12.2006. S tem dnem je enota HNMP Brnik pričela z rednim delom.

Od leta 2017 poteka projekt delovanja Združene ekipe HNMP GRZS, v kateri se zdravniku in reševalcu HNMP pridruži v ekipi reševalec letalec GRZS (RL). Taka ekipa lahko posreduje povsod, kjer pristanek helikopterja ni mogoč (večinoma v gorah), saj so vsi v ekipi usposobljeni za pristop na kraj dogodka z vitlom ali iz lebdečega helikopterja.

Od 15.10.22 dalje se uporablja nov Načrt aktiviranja in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za nujno medicinsko pomoč, medbolnišnične prevoze, prevoze otrok z inkubatorji ter za iskanje in reševanje zrakoplovov, ki ureja delovanje HNMP pod okriljem Dispečerske službe zdravstva in omogoča hkratno aktivacijo HNMP z ekipo NMP ter ostalimi službami (gasilci, Policijo).

Glavni namen službe HNMP Brnik je kakovostna oskrba bolnikov in poškodovancev ter njihov prevoz v bolnišnico s pomočjo medicinsko opremljenega helikopterja.

EKIPA HNMP BRNIK
Posadko HNMP Brnik sestavljajo zdravnik, diplomirani zdravstvenik in v združeni ekipi reševalec letalec.

LOKACIJA IN DOLETNI ČASI
Ekipa HNMP Brnik čaka na aktivacijo na letališču Brnik, kjer je njena baza.

ČAS DELOVANJA
Ekipa HNMP Brnik je v pripravljenosti za intervencijo na terenu vsak dan v letu med 8. in 20. uro v letnem času, v zimskem času pa od 8. ure do sončnega zahoda. Aktualni čas je objavljen na prvi strani spletne strani Hnmp.info

AKTIVACIJA HNMP BRNIK

Aktivacija lahko poteka na več načinov.

1. S področij enot NMP, ki jih že pokriva DCZ, bo HNMP aktivirana praviloma hkrati z ostalimi službami s strani očividca ali pacienta na podlagi dispečerskih kriterijev. HNMP bo lahko aktivirana tudi s strani zdravstvene ekipe, ki je že na kraju dogodka in ta naknadno ugotovi potrebo po posredovanju HNMP. Pacient ali očividec pokliče na tel. 112. Zdravnik oz. zdravstvena ekipa s kraja dogodka pokliče telefonsko številko Dispečerskega centra zdravstva (DCZ) na tel. 08209-7440 DCZ Ljubljana ali tel. 08201-0039 DCZ Maribor glede na področje, ki ga pokrivata. Komunikacija poteka skladno s protokolom Bravo.

2. S področij enot NMP, ki jih DCZ še ne pokriva, bo aktivacija HNMP potekala s strani zdravnika NMP oz. ekipe NRV s kraja dogodka, v jasnih primerih za potrebo HNMP lahko tudi že pred prihodom ekipe NMP na kraj dogodka. Zdravnik oz. zdravstvena ekipa s kraja dogodka pokliče telefonsko številko Dispečerskega centra zdravstva (DCZ) na tel. 08209-7440 DCZ Ljubljana ali tel. 08201-0039 DCZ Maribor glede na področje, ki ga pokrivata. Komunikacija poteka skladno s protokolom Bravo.

3. V primeru posredovanja HNMP v gorah kot Združena ekipa HNMP GRZS, bodo v telefonskem pozivu na telefon zdravnika HNMP v aktivacijo v konferenčni klic vključeni ReCO, DCZ, zdravnik HNMP in vodja intervencije- lokalni gorski reševalec, ki prvi klic za posredovanje združene ekipe opravi preko ReCO na tel. 112. Od prisotnosti RL v bazi na Brniku je odvisno, ali je mogoč takojšen polet celotne ekipe na kraj dogodka ali mora ReCO iskati RL preko poziva. Običajno se vključi lokalni RL v smeri leta na kraj dogodka.

4. Nujne medbolnišnične intervencije, ki so domena HNMP, se pričnejo z aktivacijo preko DCZ s telefonskim pogovorom med zdravnikom HNMP in zdravnikom bolnišnice. Zdravnik pokliče telefonsko številko Dispečerskega centra zdravstva (DCZ) na tel. 08209-7440 DCZ Ljubljana ali tel. 08201-0039 DCZ Maribor glede na področje, ki ga pokrivata.

INDIKACIJE ZA AKTIVACIJO HNMP BRNIK

Indikacje za aktivacijo HNMP Brnik lahko razdelimo na 3 skupine:
A. mesto poškodbe ali bolezni
B. narava poškodbe ali bolezni
C. število poškodovanih ali obolelih oseb

A. Mesto poškodbe ali bolezni
– je težko ali ni dostopno z nujnim reševalnim vozilom,
– je toliko oddaljeno od najbližje enote NMP, da je prevoz s helikopterjem hitrejši,
– prometne poti so tako slabe, da je prevoz s helikopterjem pomembno hitrejši in/ali obzirnejši od prevoza z nujnim reševalnim vozilom.

B. Narava poškodbe ali bolezni
– presega zmogljivost, usposobljenost ali opremo enote NMP na terenu,
– je taka, da zahteva čim hitrejši dostop do bolnišnice, čim hitrejšo premestitev med bolnišnicami ali pa obzirnost prevoza.
Primeri:
– življenjska ogroženost zaradi bolezni, poškodbe ali zastrupitve,
– velika verjetnost, da bo življenje ogroženo v kratkem času,
– huda poškodba glave, hrbtenice, medenice, politravma in druge poškodbe, pri katerih bi bil avtomobilski prevoz predolg ali pa bi lahko zaradi tresljajev poslabšal stanje,
– kardiovaskularna obolenja, pri katerih je indicirano takojšnje zdravljenje (npr. PCI pri svežem miokardnem infarktu) ali takojšnje kirurško zdravljenje
– akutna obolenja centralnega živčnega sistema, pri katerih je indicirano takojšnje trombolitično zdravljenje, kirurški poseg ali mehanska revaskularizacija (npr. sveža možganska kap)

C. Dogodki z večjim številom poškodovanih ali obolelih oseb

PREVOZ PACIENTA V BOLNIŠNICO IN PREDAJA NA USTREZEN ODDELEK
Večino pacientov prepeljemo v Univerzitetni klinični center Ljubljana, preostale v Splošno bolnišnico Jesenice. Praviloma vse paciente prepeljemo v Klinični center v Ljubljano, prevoz pacientov v druge bolnišnice je redka izjema. Za paciente z akutnim koronarnim sindromom (AKS), akutno možgansko kapjo (AMK) ali pri prevozu pacienta iz ene v drugo bolnišnico, se mora zdravnik, ki aktivira HNMP Brnik, predhodno dogovoriti za sprejem bolnika. V vseh ostalih primerih taki dogovori niso potrebni.

ZAKLJUČEK
Ker se zavedamo, da lahko helikopterska intervencija pomeni bistveno prednost tako s strani hitrosti prevoza, kot kakovosti oskrbe, namenimo člani HNMP Brnik veliko pozornosti stalnemu usposabljanju.